Stichting Behoud Tombe van NellesteijnHelp mee!

Helpt u mee met het herstel en behoud van de Tombe van Nellesteijn? Uw bijdrage is van harte welkom! U kunt op drie manieren bijdragen, met een eenmalige gift, door donateur te worden of door een periodieke gift voor minimaal 5 jaar vast te leggen.

1. Eenmalige gift
Uw bijdrage is welkom op IBAN: NL95 RABO 0358 0786 95.

2. Donateur
U kunt tot wederopzegging donateur worden en het werk van de Stichting steunen met minimaal 15 euro per jaar. Klik hier om u aan te melden.

3. Periodieke gift
Wanneer u een overeenkomst aangaat om voor minstens 5 jaar een jaarlijks bedrag aan de Stichting te schenken, levert u dat maximaal belastingvoordeel op en het biedt de Stichting meer zekerheid om voor het herstel en behoud van de Tombe te kunnen zorgen. De verplichting vervalt wanneer de Stichting voortijdig wordt opgeheven of de ANBI-status verliest. De overeenkomst wordt in tweevoud opgemaakt. U kunt het formulier hier downloaden (pdf). De ingevulde, uitgeprinte en ondertekende overeenkomst kunt u sturen naar het secretariaat van de Stichting, Burg. van den Boschlaan 33, 3956 DB Leersum. U ontvangt dan één exemplaar van de overeenkomst getekend van ons terug voor uw eigen administratie.

Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling
Bij beschikking van de Belastingdienst heeft de Stichting de status van culturele ANBI verkregen met ingang van 2 juli 2020. RSIN/fiscaal nummer: 861420731.
De Stichting is geen schenk- of erfbelasting verschuldigd over schenkingen en legaten. U kunt bovendien onder bepaalde voorwaarden schenken met belastingvoordeel. De waarde van uw gift mag u met 25% verhogen voor de belastingaftrek. Voor gewone giften en donateursbijdragen geldt een drempel en een maximum. Voor de periodieke gift geldt geen drempel en geen maximum. Wel is de verhoging met 25% vanwege het feit dat de Stichting een culturele ANBI is, in dit geval gemaximeerd op 1250 euro (wat het geval is bij een jaarlijkse periodieke gift van 5000 euro). Lees de actuele voorwaarden op de site van de Belastingdienst.


Verwerking persoonsgegevens (AVG)
Wij gebruiken de contactgegevens van onze donateurs en periodieke schenkers om hen op de hoogte te kunnen houden van het werk van de Stichting en verzoeken te kunnen sturen om overeengekomen financiële bijdragen te voldoen. Het betreft naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.

De Tombe van Nellesteijn bevindt zich in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

Cookieverklaring