Tombe van Nellesteijn (1818)


Help mee! Steunt u ook het herstel en behoud van dit monument?
Dat kan met een eenmalige gift, als donateur of met een periodieke schenking. Lees meer

Culturele ANBI

Bij onderstaande beschikking van de Belastingdienst heeft de Stichting de status van culturele ANBI verkregen met ingang van 2 juli 2020.

Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Meer informatie op belastingdienst.nl/anbi

RSIN/fiscaal nummer: 861420731.


Beschikking Culturele Anbi.