Stichting Behoud Tombe van NellesteijnVerslag van de activiteiten

maart 2020
Bestuursvergadering met de gemeentelijk adviseur monumenten en een restauratiebouwkundige

juni
Overleg met de vrijwillige gidsen
Bestuursvergadering met gemeentelijk adviseur monumenten en een tuin- en landschapsarchitect

juli
Overleg met Historische Vereniging, startdonatie toegezegd
Contact met Bosgroep Midden-Nederland over plannen voor omgeving Broekhuizerlaan
Contact met particuliere grondeigenaren
Akte van oprichting bij Heuvelrug Notarissen in Doorn, inschrijving bij Kamer van Koophandel
Bestuursvergadering met de gemeentelijk adviseur monumenten en de restauratiebouwkundige
Beleidsplan vastgesteld, gepubliceerd op website
Aanvraag beschikking status Culturele ANBI

augustus
Aanmelding restauratieproject bij Fonds Erfgoedparels van de provincie Utrecht, toegelaten tot aanvraagprocedure

september
Bestuursvergadering
Bankrekening geopend bij Rabobank Rijn en Heuvelrug
Beschikking Culturele ANBI ontvangen
Open Monumentendag

oktober
Contact met Staatsbosbeheer
Voorbereiding subsidieaanvraag bij provincie
Periodiek instandhoudingsplan 2023-2028
Adviesgesprek met financiƫle deskundigen van Bureau Buiten

november
Statiegeldactie AH Leersum
Start werving particuliere donaties
Subsidieaanvraag bij diverse fondsen

februari 2021
Vervolg subsidieaanvraag bij diverse fondsen
Bestuursvergadering
Overleg met Staatsbosbeheer over het omliggende gebied

mei
Beschikking Fonds Erfgoedparels: de provincie verleent een subsidie van 60%

juni
Toekenning subsidie door een aantal fondsen
18 juni: Een valwind veroorzaakt grote stormschade in het bosgebied rond het monument, in verband met de veiligheid wordt de omgeving afgesloten voor bezoekers

juli
Overleg met cultuurhistorische medewerkers van gemeente en Staatsbosbeheer

augustus
De directe omgeving van de Tombe wordt vrijgegeven, ook de Tombe is weer te bezoeken

Radio- en TV-opnamen door RTV Utrecht bij de Tombe naar aanleiding van de toekenning Parelfondssubsidie.
vergadering
Bestuursvergadering in september 2020

Open Mounumentendag
Open Monumentendag 2020

wethouder
Bezoek van wethouder Hans Waaldijk tijdens Monumentendag

vergadering
Uitzending RTV Utrecht 17 augustus 2021

RTV Utrecht

RTV Utrecht