Stichting Behoud Tombe van NellesteijnVerslag van de activiteiten

maart 2020
Bestuursvergadering met de gemeentelijk adviseur monumenten en een restauratiebouwkundige

juni
Overleg met de vrijwillige gidsen
Bestuursvergadering met gemeentelijk adviseur monumenten en een tuin- en landschapsarchitect

juli
Overleg met Historische Vereniging, startdonatie toegezegd
Contact met Bosgroep Midden-Nederland over plannen voor omgeving Broekhuizerlaan
Contact met particuliere grondeigenaren
Akte van oprichting bij Heuvelrug Notarissen in Doorn, inschrijving bij Kamer van Koophandel
Bestuursvergadering met de gemeentelijk adviseur monumenten en de restauratiebouwkundige
Beleidsplan vastgesteld, gepubliceerd op website
Aanvraag beschikking status Culturele ANBI

augustus
Aanmelding restauratieproject bij Fonds Erfgoedparels van de provincie Utrecht, toegelaten tot aanvraagprocedure

september
Bestuursvergadering
Bankrekening geopend bij Rabobank Rijn en Heuvelrug
Beschikking Culturele ANBI ontvangen
Open Monumentendag

oktober
Contact met Staatsbosbeheer
Voorbereiding subsidieaanvraag bij provincie
Periodiek instandhoudingsplan 2023-2028
Adviesgesprek met financiële deskundigen van Bureau Buiten

november
Statiegeldactie AH Leersum
Start werving particuliere donaties
Subsidieaanvraag bij diverse fondsen

februari 2021
Vervolg subsidieaanvraag bij diverse fondsen
Bestuursvergadering
Overleg met Staatsbosbeheer over het omliggende gebied

mei
Beschikking Fonds Erfgoedparels: de provincie verleent een subsidie van 60%

juni
Toekenning subsidie door een aantal fondsen
18 juni: Een valwind veroorzaakt grote stormschade in het bosgebied rond het monument, in verband met de veiligheid wordt de omgeving afgesloten voor bezoekers

juli
Overleg met cultuurhistorische medewerkers van gemeente en Staatsbosbeheer

augustus
De directe omgeving van de Tombe wordt vrijgegeven, ook de Tombe is weer te bezoeken

Radio- en TV-opnamen door RTV Utrecht bij de Tombe naar aanleiding van de toekenning Parelfondssubsidie.

oktober
Overleg met gemeentelijke cultuurhistorisch adviseur en landschapsarchitect

januari/februari 2022
Overleg met gemeente:
De gemeente zal ongeveer een kwart van de kosten bijdragen, het college van B&W machtigt de Stichting om de restauratie te laten uitvoeren

mei
Voorbereiding en start van de restauratie.

juli
Overleg met gemeente over inrichting buitengebied.

oktober
De restauratie van de buitenzijde is voltooid! Op woensdag 6 oktober 2022 heeft wethouder Gerrit Boonzaaijer de toren feestelijk heropend.

december
Vaststelling bestuursverklaring ten behoeve van de provinciale subsidie Erfgoedparels.
Oriënterend overleg met deskundige over de inrichting van de toren.

januari/februari 2023
Betaalverzoeken verzonden aan de subsidiegevers.

juni
Contact met restauratiearchitect over meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

juli
Overleg met gemeente, Staatsbosbeheer en Vereniging Dorp en Natuur over behoud van zichtlijn naar Broekhuizen en herstel/onderhoud heideveld.

september
Contact met gemeente over meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

januari 2024
Vervolg contact met gemeente over inrichting buitengebied, uitvoering in samenwerking met Staatsbosbeheer.
Contact met provincie Utrecht over definitieve vaststelling subsidie Erfgoedparels.
Bespreking concept plan van aanpak inrichting Tombe.
Aftreden van enkele bestuursleden en toetreden van nieuwe bestuursleden.

vergadering
Bestuursvergadering in september 2020

Open Monumentendag
Open Monumentendag 2020

wethouder
Bezoek van wethouder Hans Waaldijk tijdens Monumentendag

vergadering
Uitzending RTV Utrecht 17 augustus 2021

RTV Utrecht

RTV Utrecht

De Tombe in de steigers, mei 2022
De Tombe in de steigers, mei 2022

bekijk dit filmpje op YouTube >
Heropening op 6 oktober 2022