Stichting Behoud Tombe van Nellesteijn


Help mee! Steunt u ook het herstel en behoud van dit monument?
Dat kan met een eenmalige gift, als donateur of met een periodieke schenking. Lees meer

Herstel en behoud

De Stichting Behoud Tombe van Nellesteijn is opgericht in 2020, in een tijd waarin de gemeente Utrechtse Heuvelrug zeer beperkte financiële middelen heeft om monumenten te renoveren en te onderhouden.
Aanleiding voor de oprichting is de behoefte aan noodzakelijk onderhoud aan het monument.

graftombe in 1822

kozijn in 2018
Het schilderwerk van de houten
delen vraagt aandacht.

pleisterwerk in 2018
Door zoutuittreding uit de muren is het pleisterwerk in slechte staat. Dit blijkt uit een inspectierapport van de Monumentenwacht.

De Stichting ondersteunt de gemeente Utrechtse Heuvelrug, eigenaar van de Tombe, bij het onderhoud en herstel door middel van fondsenwerving en biedt ondersteuning bij de voorbereiding van restauratieplannen.

Doelstelling

De Stichting Behoud Tombe van Nellesteijn heeft ten doel:
1. het verwerven van fondsen voor het behoud en herstel van het rijksmonument Tombe van Nellesteijn te Leersum en het omringende gebied, waaronder ook begrepen wordt de historische verbinding en de zichtas met kasteel Broekhuizen te Leersum, onder andere door het aanvragen en realiseren van fondsen bij instanties die hiervoor in aanmerking komen;
2. het ontwikkelen van activiteiten en projecten met het oog op de doelstelling zoals verwoord onder 1. en na realisatie van de doelstelling onder 1. het relevant houden en bevorderen van het onderhoud van het rijksmonument Tombe van Nellesteijn te Leersum;
3. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Culturele ANBI

Bij beschikking van de Belastingdienst heeft de Stichting de status van culturele ANBI verkregen met ingang van 2 juli 2020.

Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Meer informatie op belastingdienst.nl/anbi

RSIN/fiscaal nummer: 861420731.

Bestuur

Sinds 2024 bestaat het bestuur
van de stichting uit:

• Hugo Prakke, voorzitter
• Dirk van der Meer, secretaris
• Joost Scheltinga, penningmeester
• Jan Hogendoorn

Beleidsplan 2023-2025

Beleidsplan

Voor de hoofdlijnen van het beleid van de Stichting, zie het Beleidsplan 2023-2025

Financiële verantwoording

Voor een financieel overzicht, zie de pagina financiën

Overzicht van de activiteiten

Voor de activiteiten in de jaren 2020-2023, zie dit verslag


Uitzicht vanaf de Tombe op kasteel Broekhuizen. Het monument is onderdeel van de parkaanleg van landgoed Broekhuizen.